Izmjene u Cjenovniku BH Telecoma

Obavijest korisnicima za uslugu mChat

Obavještavamo korisnike usluga BH Telecoma da se od 1. septembra  2019. godine vrše izmjene u Cjenovniku, u dijelu usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, na način da se usluga „mChat" trajno povlači iz ponude BH Telecoma, te se u skladu s tim briše nomenklaturni broj 1.2.7.12. „mChat".

01.08.2019