Novo: Kombinovani paket Assistant

U stalnoj ponudi BH Telecoma od 20. februara paket Assistant sa kombinovanim načinom plaćanja

 

Paket Assistant uz mjesečnu naknadu od 5 KM sadrži:

-       1 GB mobilnog interneta*

-       1000 BESPLATNIH jedinica (minute/SMS/MMS) za pozive/SMS/MMS prema Naj brojevima bez naplate uspostave poziva

-       5 KM na bonus računu

-       2 Naj broja iz fiksne/mobilne mreže BH Telecoma

*1 GB mobilnog interneta uz ugovorni odnos o obaveznom trajanju na 24 mjeseca

300 MB bez ugovornog odnosa o obaveznom trajanju                   

 

Paket Assistant namijenjen je osobama sa poteškoćama u razvoju (osobe sa demencijom, osobe iz autističnog spektra, osobe sa Down syndromom, osobe sa intelektualnim teskoćama, itd.).

Zahtjev za korištenje Assistant paketa podnose roditelj/staratelj ili druga osoba (fizička ili pravna) sa adekvatnim ovlastima za zastupanje i obavezna je dostaviti odgovarajući dokument kojim se dokazuje da osoba sa poteškoćama u razvoju pripada toj kategoriji.

______________________________________________________

Dodatne informacije:

Paketi sa kombinovanim načinom plaćanja podrazumijevaju prepaid naplatu korištenih telekomunikacijskih usluga putem dopuna, uz postpaid način plaćanja mjesečne naknade i administrativnih usluga putem mjesečnog računa.

 

Novčani iznos Bonus računa moguće je utrošiti na:

·         pozive prema svim fiksnim i mobilnim mrežama u Bosni i Hercegovini

·         slanje SMS poruka prema svim mobilnim mrežama u BiH i fiksnoj mreži BH Telecoma

 

Neiskorišteni iznos tokom jednog obračunskog perioda se ne prenosi u naredni mjesec.

 

U slučaju da korisnik iskoristi novčani iznos i besplatni saobraćaj uključen u cijenu mjesečne naknade omogućeni su:

·         mobilni internet po sniženoj brzini

·         prijem poziva i pozivanje kratkih kodova  za: Ultra automatski servis (1421) 

·         podršku rezidencijalnim korisnicima (1444)

·         hitne pozive (122, 123, 124, 112)

 

 Moja priča.

 

 

 

20.02.2019