Surfaj još više uz Moj Combo i Student PLUS pakete!

Korisnicima mobilnih paketa sa kombinovanim načinom plaćanja Moj Combo, Student PLUS 1 i Student PLUS 2 omogućeno je korištenje Instant Buy&Surf opcije za jednokratni dokup mobilnog interneta.

Odabranu tarifnu opciju aktivirajte jednostavno pozivom koda, slanjem SMS-a ili korištenjem usluge Moj vodič.

Sve informacije o tarifnim opcijama i načinu aktivacije dostupne su na linku ovdje

U situacijama kada imate potrebu za većim korištenjem mobilnih usluga u određenom vremenu, brzo i jednostavno aktivirajte najbolje jednokratne tarifne opcije Instant Buy&Surf!

11.05.2017