Zaštita korisnika od nepravilne upotrebe uređaja

Ukoliko vam je potrebno dodatno uputstvo za upotrebu ili savjet i preporuka za popravak, pozovite nas na besplatni broj za podršku korisnicima 1444.

BH Telecom u svakom pogledu nastoji obezbijediti kvalitetne uređaje za svoje korisnike, kao i dobre sigurnosne uslove za upotrebu, kako usluga tako i kupljenih uređaja. Vaše zadovoljstvo i sigurnost su nam na prvom mjestu, pa vam iz tog razloga,  u slučaju kvara na vašim uređajima, iznosimo par savjeta kako biste na najbolji način dobili adekvatnu zaštitu, zamjenu ili popravak.

 

Da biste spriječili negativne efekte i eventualno gubljenje garancije za uređaj, preporučujemo vam da sve uređaje koje kupite koristite prema uputstvima koji su vam dostavljeni uz garantni list.

 

BH Telecom vam skreće pažnju na realnu opasnost ukoliko pokušate izvaditi integrisanu bateriju iz mobilnog uređaja ili ako mehanički oštetite bateriju vašeg mobitela ili tableta.

 

Uređaji sa oštećenim baterijama se mogu zapaliti ili čak eksplodirati, dovodeći vas i vašu imovinu u opasnost. Ovako tretirani uređaji po proceduri gube  garantne uslove za kupljeni uređaj.

 

Svako neovlašteno/nestručno pokušavanje vađenja baterija od strane korisnika može dovesti to oštećenja baterija, a potom i do pregrijavanja iste, što dovodi do zapaljenja. Svaka baterija koja nosi oznaku „non removable“ ( neodvojiva) je fiksni, neodvojivi, sastavni dio uređaja i kao takvog treba ga ostaviti i bez stručnog lica ne vaditi iz uređaja.

 

BH Telecom ne snosi dodatnu odgovornost za eventualne nesreće koje mogu nastati nepravilnim rukovanjem i upotrebom vaših uređaja.

15.06.2017