Obavijest o izmjenama Cjenovnika BH Telecoma

Rebalans cijena fiksne telefonske usluge – primjena od 1.jula 2019. godine

Obavještavamo korisnike da će BH Telecom od 1. jula 2019. godine primjenjivati niže cijene poziva/razgovora prema brojevima mobilnih mreža drugih operatora u BiH za sljedeće usluge:

·         fiksna telefonska usluga koja se nudi kao samostalna usluga za fizička i pravna lica (telefonski i ISDN priključak)

·         fiksna telefonska usluga u okviru multimedijalnih MojaTV paketa za rezidencijalne korisnike (redovna i istekla ponuda)

·         govorna telefonska usluga u okviru L.net Plus paketa

·         Business Trunking

·         Toptim (Tim paketi)

·         IP Centrex.

 Tabelarni prikaz paketa usluga i cijena koje će se primjenjivati od 1.jula 2019. godine

Naziv usluge/paketa - pozivi/razgovori prema mobilnim mrežama drugih operatora u BiH

Cijena poziva/razgovora po minuti sa uračunatim PDV

 

Osnovni paket (fizička i pravna lica); Socijalni paket; Posebni paket; Flat BH Telecom;  Flat fiksne BiH;  Senior PLUS paket;  ISDN BA (za fizička i za pravna lica); ISDN PRA, Business Trunking; L.net Plus paketi; Osnovni paketi Biz Phone 30 i BizPhone 50 i dodatni tarifni paketi ISDN BRA Phone8, ISDN BRA BizPhone20, ISDN BRA Phone23 i ISDN BRA BizPhone50; fiksna telefonska usluga u okviru multimedijalnih MojaTV paketa za rezidencijalne korisnike (redovna i istekla ponuda); fiksna telefonska usluga u okviru TopTim paketa / Tim paketa (*pozivi izvan Toptim mreže prema brojevima mobilnih mreža drugih operatora u BiH)

     

 

 

       0,252 KM

 

IP Centrex

 

0,240 KM

 

*Usvojene izmjene cijena usklađene su s Pravilom Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK) 67/2012 o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga u BiH, odnosno sa Pravilom o izmjeni Pravila 67/2012 broj: 02-02-2-1966-1/16 od 15. jula 2016. godine.

 

31.05.2019