Obavještenje korisnicima usluga mobilne mreže BH Telecoma

Implementacija 4G+ mreže u mobilnoj mreži BH Telecoma

U mobilnoj mreži BH Telecoma je u toku implementacija 4G tehnologije. Korištenjem naprednih tehnika 4G mreža BH Telecoma će biti prepoznatljiva kao LTE-Advanced ili 4G+mreža.

 

U odnosu na postojeću mrežu Treće generacije (3G+ ili HSDPA), mreža Četvrte generacije u naprednoj izvedbi (4G+) mobilnim korisnicima BH Telecoma će omogućiti pristupne brzine u prosjeku i deset puta veće u odnosu na 3G mrežu čime se otvaraju mogućnosti za znatno poboljšanje kvalitete postojećih servisa.

 

Kvalitativna poboljšanja BH Telecom provodi duži vremenski period u okviru unapređenja i pripreme mreže u cjelini. Ove aktivnosti će tokom mjeseca aprila i maja biti provedene na području grada Sarajeva, te područjima gradova Tuzle, Mostara i Zenice, a odmah potom i na ostalim područjima.

 

Tehnički preduvjeti za korištenje 4G+ mreže su:

- da se korisnik nalazi na području pokrivanja 4G+ mrežom,

- da posjeduje 4G aparat: mobilni telefon, 4G modem i sl., a u konfiguraciji 4G/3G/2G automatski mod;

- da korisnik ima USIM karticu (*ako ima SIM, mora karticu zamijeniti za USIM).

 

 

U skladu s gore navedenim, obavještavamo korisnike da će se početkom aprila intenzivirati aktivnosti na uvođenju 4G+ tehnologije na velikom broju lokacija baznih stanica, što može uzrokovati povremene prekide ili drugi vid otežanog odvijanja saobraćaja putem mobilne mreže u određenim kratkim intevalima.

12.04.2019