Obavijest za korisnike usluga BH Telecoma

Ukidanje usluge Dual IMSI za korisnike usluga mobilne mreže

 

Od 1.05.2018. godine se povlači iz ponude usluga Dual IMSI, koja omogućava korištenje dva broja na jednoj Dual SIM kartici.

Postojećim korisnicima biće omogućeno korištenje ove usluge narednih godinu dana, do kada trebaju izvršiti besplatnu zamjenu Dual IMSI kartice za dvije standardne SIM kartice. Nakon isteka navedenog roka korisnici neće biti u mogućnosti koristiti ovu uslugu.

 

Ukidanje naplate za promjenu tarifnog paketa za postpaid korisnike mobilne mreže

Od 1.05.2018. godine postpaid korisnicima mobilne mreže BH Telecoma koji nemaju zaključen ugovor sa obaveznim trajanjem biće omogućena besplatna promjena tarifnog paketa sa paketa veće, na paket manje vrijednosti.

 

Uvođenje novog pozivnog broja za Kosovo

Od 1.05.2018. godine u međunarodnom telefonskom saobraćaju se uvodi novi pozivni broj za Kosovo +383  za pozive iz mobilne i fiksne mreže BH Telecoma. Kosovo je uvršteno u Zonu II (Evropske zemlje) u okviru zonalne podjele za međunarodni saobraćaj.

Za pozive prema Kosovu mogu se i dalje koristiti ranije dodijeljeni numerativni rangovi unutar kodova Srbije (+381), Slovenije (+386) i Monaka (+377).

27.04.2018