Toptim usluga – značajna unapređenja ponude

Od 10. septembra ove godine BH Telecom će primjenjivati unapređenje Toptim usluge i to u ponudi paketa Toptim Comfort Group, snižavanje cijene poziva u okviru dodatnog paketa Tarifni dodatak – pozivi u BiH, izmjene u ponudi dodatnih paketa za mobilni internet Toptim Surf i uvodi novi dodatni SMS paket.

 

Unapređenja u okviru paketa Toptim Comfort Group:

 • u postojećem Paketu 5 se povećava količina uključenog mobilnog internet saobraćaja za grupnu potrošnju sa 50 GB na 60 GB;
 • u ponudu se uvode tri nova Toptim Comfort Group paketa, sa sljedećim sadržajem i cijenama:
 •  
  • Paket 6: maksimalno 55 postpaid mobilnih brojeva, sa uključenih 80 GB mobilnog interneta za grupnu potrošnju, sa cijenom mjesečne pretplate za grupu od  1.170 KM sa PDV-om.
  • Paket 7: maksimalno 85 postpaid mobilnih brojeva, sa uključenih 100 GB mobilnog interneta za grupnu potrošnju, sa cijenom mjesečne pretplate za grupu od 1.755 sa PDV-om.
  • Paket 8: maksimalno 120 postpaid mobilnih brojeva, sa uključenih 120 GB mobilnog interneta za grupnu potrošnju, sa cijenom mjesečne pretplate za grupu od 2.340 KM sa PDV-om.

Mjesečna pretplata za dodatnog prepaid člana za korisnike novih Comfort Group paketa (paket 6, Paket 7 i Paket 8), iznosi 5 KM sa PDV-om, kao i za korisnike postojećih Comfort Group paketa.

 

 • Izmjene u okviru dodatnog paketa Tarifni dodatak – pozivi u BiH

Od 10. septembra ove godine će se primjenjivati nova, niža cijena od 0,117 KM/min sa PDV-om za pozive prema fiksnim i mobilnim mrežama u BiH za postpaid mobilne Toptim priključke sa aktiviranim dodatnim paketom Tarifni dodatak – pozivi u BiH.

 

 • Izmjene u okviru dodatnog paketa Toptim Surf

Od 10.septembra će se primjenjivati i niža cijena mjesečne naknade za Toptim Surf pakete, odnosno za sve korisnike, neovisno od dužine obaveznog trajanja zaključenog ugovora, primjenjivat će se sljedeće cijene:

 • za paket Toptim Surf 4 GB – 10,53 KM sa PDV-om
 • za paket Toptim Surf 8 GB - 17,55 KM sa PDV-om.

Sa istim datumom se povlači iz ponude primjena popusta na mjesečnu naknadu Toptim Surf paketa, koja se primjenjivala po osnovu zaključenog ugovora sa obaveznim trajanjem za korištenje Toptim usluge.

 

 • Izmjene u okviru dodatnih SMS paketa (*dodatna usluga za pojedinačne mobilne priključke u Toptimu)

U Toptim ponudu se, pored postojećih dodatnih SMS paketa, Paketa 200 i Paketa 500, uvodi još jedan dodatni SMS paket - Paket 1.000, sa cijenom mjesečne naknade od 4,10 KM sa PDV-om i sa uključenih 1.000 SMS poruka. Uključena količina SMS poruka (1.000) vrijedi za slanje poruka prema svim mrežama u BiH, kao i kod postojećih dodatnih SMS paketa u okviru Toptim usluge.

 

Moja priča. 

 

 

10.08.2018