Novi kombinovani paket: Teen

Idealan za „male“ i „velike“ školarce

 

Od 20. februara u stalnoj ponudi BH Telecoma novi paket sa kombinovanim načinom plaćanja 

Teen uz mjesečnu naknadu od 10 KM sadrži:

-       1 GB mobilnog interneta*

-       1000 BESPLATNIH jedinica (minute/SMS/MMS) za pozive/SMS/MMS prema Naj brojevima bez naplate uspostave poziva

-       5 KM na bonus računu

-       2 Naj broja iz fiksne/mobilne mreže BH Telecoma

*1 GB mobilnog interneta uz ugovorni odnos o obaveznom trajanju na 24 mjeseca

300 MB bez ugovornog odnosa o obaveznom trajanju       

 

Paket Teen namijenjen je osobama starosti do 18 godina

Zahtjev za korištenje Teen paketa, podnosi roditelj/staratelj, koji je obavezan dostaviti na uvid rodni list djeteta koje će ga koristiti. U slučaju prelaska Ultra korisnika na Teen paket, pored rodnog lista potrebno je donijeti i Ultra certifikat na uvid. 

 

 

Dodatne informacije:

Paketi sa kombinovanim načinom plaćanja podrazumijevaju prepaid naplatu korištenih telekomunikacijskih usluga putem dopuna, uz postpaid način plaćanja mjesečne naknade i administrativnih usluga putem mjesečnog računa.

Novčani iznos Bonus računa moguće je utrošiti na:

•      pozive prema svim fiksnim i mobilnim mrežama u Bosni i Hercegovini

•      slanje SMS poruka prema svim mobilnim mrežama u BiH i fiksnoj mreži BH Telecoma

Neiskorišteni iznos tokom jednog obračunskog perioda se ne prenosi u naredni mjesec.

U slučaju da korisnik iskoristi novčani iznos i besplatni saobraćaj uključen u cijenu mjesečne naknade omogućeni su:

•    prijem poziva i pozivanje kratkih kodova  za: Ultra automatski servis (1421) 

•    podršku rezidencijalnim korisnicima (1444)

•    hitne pozive (122, 123, 124, 112)

•    mobilni internet po sniženoj brzini

 

Moja priča. 

 

 

20.02.2019