BH Telecom na MS NetWork 8 konferenciji

Centralna tema ovogodišnje Microsoft NetWork 8 konferencije je vezana za proces povećanja poslovne konkurentnosti kroz korištenje rješenja iz clouda.

Predstavnik BH Telecoma, Zoran Memić, je iznio prezentaciju pod nazivom "BH Telecom Cloud - Reloaded"

Prezentacija je svojevrstan "trailer" koji opisuje novi pristup BH Telecoma prema SMB tržištu u Bosni i Hercegovini. Opisuje položaj i perspektivu BH Telecoma kao Cloud Service Providera sa osvrtom na razloge zbog kojih bi velika većina biznisa u BiH trebala biti orijentisana Cloud paradigmi. Također, prezentacija sadrži i opis tehnoloških rješenja koja BH Telecom koristi za ponudu Cloud usluga kao i perspektivu razvoja SaaS Cloud servisa BH Telecoma u saradnji sa partnerima.

Konferencija pokriva 6 tematskih cjelina: digitalna transformacija, razvoj aplikativnih rješenja, infrastruktura i sigurnost, poslovna upotreba tehnoloških rješenja, predavanja stručnjaka iz MS Community, edukacijska rješenja i studije slučaja.

BH Telecom, kao lider u oblasti telekomunikacijskih rješenja na području Bosne i Hercegovine, prati trendove i razvija posebna tehnološka rješenja namijenjena naprednim poslovnim korisnicima.

19.04.2018