„Tu sam“ – Oni koje volite od sada u svakom trenutku sa vama

Uz novu uslugu/aplikaciju „Tu sam“ uvijek možete znati gdje su vaša djeca ili oni o kojima brinete. Omogućava vam lociranje, odnosno uvid u njihovo kretanje bilo gdje u svijetu da se nalaze!

U vremenu s mnogo obaveza i užurbanosti, ova usluga je idealna za roditelje koji pomoću nje mogu pratiti kretanje djece ili mladim ljudima koji je mogu koristiti za lociranje prijatelja i međusobnu razmjenu lokacija koje posjećuju.

Preduslov za korištenje je aktivirana opcija lociranja – GPS i pristup internetu (WiFi ili 3G), a praćenje kretanja drugih korisnika moguće je samo uz njihovu saglasnost.  

Preuzimanje aplikacije i aktivacija usluge je besplatna.

SMS poruke i internet saobraćaj se naplaćuju po cijenama tarifnih paketa korisnika.

Mjesečna naknada je 2 KM sa PDV-om i naplaćuje se po svakom uređaju na kojem je aktivirana u punom iznosu bez obzira na broj dana korištenja u toku jednog mjeseca i bez obzira na broj izvršenih aktivacija/deaktivacija u toku mjeseca.

Usluga je dostupna privatnim i poslovnim, postpaid i prepaid korisnicima. 

Više informacija o korištenju aplikacije Tu sam možete saznati ovdje, a specifične uslove preuzeti ovdje.

Budite bezbrižni i sigurni!

Tu sam!

08.03.2018