Bilo gdje – moja tv, internet, telefon!

Predstavljamo nove pakete za korištenje moja tv usluge, interneta, telefona putem 4G+ mobilne mreže!

GO PAKETI su namjenski kreirani paketi usluga koji omogućavaju korištenje fiksne telefonske usluge, širokopojasnog pristupa internetu i gledanje velikog broja TV kanala, na bilo kojem području u Bosni i Hercegovini.

Ove vrste usluga se realizuju putem mobilnih mreža novije generacije i predstavljaju tehnološki iskorak u realizaciji multimedijalnih usluga na lokacijama gdje ne postoje uslovi za realizaciju putem fiksne mreže.

U ponudi su 4 paketa koja omogućavaju korištenje samostalne usluge pristupa internetu ili u kombinaciji sa moja TV uslugom i fiksnim telefonom. 

Zahtjev za aktivaciju se može podnijeti na svim prodajnim mjestima BH Telecoma, uz mogućnost testnog korištenja usluge bez plaćanja mjesečne naknade u trajanju od 30 dana.

Paketi se u potpunosti realizuju putem 4G+ mobilne mreže, a idealni su za korisnike kojima je potreban kućni pristup uslugama televizije, interneta i fiksnog telefona na lokacijama na kojima BH Telecom trenutno nema tehničke mogućnosti za realizaciju tražene usluge putem fiksne/infrastrukture.

Više informacija o usluzi saznajte ovdje.

07.01.2020