BH Telecom izvršio najveću uplatu PDV-a u BiH

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BH Telecom je prvi među deset kompanija koje su uplatile najviše PDV-a u BiH.

Deset kompanija iz Bosne i Hercegovine uplatilo je ukupno 388 miliona KM poreza na dodanu vrijednost u prvih šest mjeseci 2017. godine. To su ujedno i kompanije koje su u prvoj polovini 2017. godine izvršile najveće uplate PDV-a u BiH.

Osim najvećih uplata po osnovu PDV-a, BH Telecom u kontinuitetu svoje poslovanje temelji na poštivanju zakonskih propisa iz oblasti indirektnih poreza.

 

 

22.08.2017