Budite sigurni i bezbrižni

Besplatno korištenje usluge Tu sam uz koju u svakom trenutku možete znati gdje su oni koje volite i o kojima brinete

Društveno odgovorna akcija podrške i pomoći BH Telecoma, u saradnji sa partnerom, kompanijom TIM System  d.o.o. Sarajevo, u borbi protiv širenja korona virusa.

Svim mobilnim korisnicima BH Telecoma je omogućeno besplatno korištenje usluge Tu sam, pomoću koje je moguće pratiti kretanje osoba za koje posebno brinete u ovim okolnostima, bilo gdje u svijetu da se nalaze.

Izuzev kretanja osoba i njihovog lociranja, moguće je i kreirati zone s notifikacijama o kretanjima u i izvan zona. Korisnici usluge Tu sam mogu koristiti i opciju PANIK kako bi odabranim kontaktima uputili poruku i lokaciju na kojoj se nalaze.

Preduslov za korištenje usluge je aktivirana opcija lociranja – GPS i pristup internetu (WiFi ili 4G+/3G), a praćenje kretanja drugih moguće je samo uz njihovu saglasnost (koja se daje prihvatanjem aplikativnog zahtjeva za prijateljstvo).

Broj osoba koje pomoću usluge možete pratiti je neograničen.

Aplikaciju za korištenje usluge možete besplatno preuzeti na:

Uputstvo za korištenje i sve informacije o usluzi možete preuzeti ovdje.

Besplatno korištenje usluge Tu sam omogućeno je svim mobilnim korisnicima BH Telecoma, pravnim i fizičkim osobama, do 30. septembra 2020. godine, koji su aktivaciju izvršili u periodu od 17. aprila do 17. jula 2020. godine.

Svi korisnici će putem SMS poruke, najmanje 15 dana prije, biti obaviješteni o isteku besplatnog perioda korištenja usluge.

Za eventualna dodatna pitanja i podršku možete pozvati besplatne brojeve:

-          1444 ili poslati e-mail na: podrska@bhtelecom.ba - rezidencijalni korisnici

-          1322 ili poslati e-mail na: poslovna.podrska@bhtelecom.ba - poslovni korisnici

Akcija kojom BH Telecom i TIM System d.o.o. Sarajevo besplatno pružaju mogućnost praćenja kretanja osoba namijenjena je i državnim agencijama i organizacijama zaduženim za praćenje i kontrolu pandemije (Uprava civilne zaštite, Ministarstvo unutrašnjih poslova). Korištenje usluge Tu sam, u kombinaciji sa pozivima, može biti efikasno sredstvo za kontrolu donesenih mjera izolacije, te održavanje kontakta sa članovima porodice tokom kriznog perioda.

 

    17.04.2020