Nove pogodnosti za korisnike fiksne telefonske usluge BH Telecoma

Od 1. oktobra!

Korisnici Senior PLUS paketa* će od 1.oktobra imati mogućnost izbora jednog Naj broja u mobilnoj mreži BH Telecoma, sa kojim će obavljati besplatne razgovore.

Sadržaj Senior PLUS paketa od 1.oktobra 2018.

 

Senior PLUS

  • neograničeni besplatni pozivi u fiksnoj mreži BH Telecoma
  • izbor Naj broja  iz BH Mobile mreže za besplatne razgovore

 

 

12,05 KM mjesečno

 

 

 

 

 

 

 

 

1.oktobra se povlače se iz ponude BH Telecoma dodatni paketi Mobilne 2 i Mobilne 3.

Kreira se novi paket za pozive u mobilne mreže u BiH, na način da se u dodatnom paketu Mobilne 1 povećava broj minuta za pozive prema svim mrežama u BiH.

 

Dodatni paket

za pozive u mobilne mreže u BiH

Ponuda koja vrijedi do 1.10.2018.

Ponuda koja će se primjenjivati od 1.10.2018.

Cijena

50 minuta za pozive prema svim mobilnim mrežama u BiH

100 minuta za pozive prema svim mobilnim mrežama u BiH

8 KM mjesečno

 

 

 

 

 

 

Cijene su navedene sa uračunatim PDV-om.

 

Više informacija putem besplatnog telefona 1444.

 

*Pravo na korištenje Senior PLUS paketa imaju: porodice palog borca, ratni vojni invalidi sa 100% invalidnosti, slijepa lica  I kategorije, lica oboljela od distrofije i srodnih bolesti, paraplegičari, oboljeli od  dječje ili cerebralne paralize i multiple skleroze i korisnici stalne novčane pomoći, u smislu zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom i odgovarajućih kantonalnih pozitivnih propisa u FBiH, kojima se uređuje ova oblast, kao i penzioneri koji primaju minimalnu penziju uvećanu za 5%.

 

Moja priča. BH Telecom

31.08.2018