Obavijest korisnicima

Izmjene u ponudi Moja TV usluge od 1.marta

Nakon isteka šestomjesečnog promotivnog perioda tokom kojeg je BH Telecom omogućio korisnicima Moja TV usluge besplatno gledanje brojnih atraktivnih sportskih, informativnih i zabavnih TV programa, od 1. marta 2020. godine će u redovnu ponudu osnovnog paketa Moja TV Phone, Moja TV Net i Moja TV Full biti uvršteni TV kanali: Sport klub 1, Sport klub 2, Sport klub 3, Sport klub 4, Sport klub 5, Sport klub 6, Sport klub 7, Sport klub 8, Sport klub 9, Sport klub 10, Sport klub Golf, Sport klub Esport, N1, Grand, Vavoom, Pikaboo, Lov i Ribolov i Imperia TV, što uz programe Arena Sport i Eurosport TV kanale i ekskluzivne utakmice BH Telecom Premijer lige, ponudu sportskih sadržaja BH Telecoma čini najatraktivnijom na tržištu!

U odnosu na postojeću ponudu, a upravo zbog težnje da obezbijedimo najkvalitetnije TV programe prema zahtjevima tržišta, te visokih troškova nabavke TV sadržaja , od 1. marta će svim korisnicima Moja TV Phone, Moja TV Net i Moja TV Full paketa biti izmijenjene cijene mjesečne naknade u vidu povećanja* od 4,19 KM (4,90 KM sa PDV).

 

S obzirom da BH Telecom kontinuirano radi na poboljšanju kvaliteta usluga i izgradnji odnosa povjerenja i zadovoljstva korisnika, podsjećamo da pored samostalne Moja TV usluge korisnici mogu kupiti uređaje na rate uz velike cjenovne popuste ili uvezati Moja TV paket u grupu Moj izbor, što im omogućava sticanje brojnih dodatnih popusta, mobilni internet na poklon i gotovo besplatnu komunikaciju unutar grupe (porodica/prijatelji).

Takođe pozivamo korisnike da se uključe u Bonus plus program lojalnosti BH Telecoma, putem kojeg se sabrani bodovi mogu iskoristiti za ostvarivanje dodatnih novčanih popusta i pogodnosti, što na godišnjem nivou može iznositi čak i visinu mjesečne naknade Moja TV paketa. Aktivacija se može obaviti putem web stranice ili prodajnog mjesta BH Telecoma.

Ubuduće će korisnici Moja TV imati veliki broj novih atraktivnih HD kanala, osigurali smo i HD produkciju utakmica BH Telecom Premijer lige i planiramo dalje obogaćivanje filmskih, zabavnih, i drugih programa.

Stoga, Moja TV će biti još bolja!

 

Cijene Moja TV Phone, Moja TV Net i Moja TV Full paketa od 1. marta 2020.

 

MojaTV Phone

 

Osnovni TV paket (preko 140 TV kanala SD i HD rezolucije); Fiksna telefonska usluga (neograničeni razgovori prema brojevima fiksnih telefonskih mreža u BiH na fer osnovi i neograničen SMS prema fiksnoj mreži BH Telecoma); Pristup Internetu putem fiksne mreže uz brzinu od 512/128 kbps

33,90 KM

mjesečno

MojaTV Net 1

 

Osnovni TV paket (preko 140 TV kanala SD i HD rezolucije); Pristup Internetu putem fiksne mreže uz brzinu 10+/1+  Mbps

40,90 KM

mjesečno

MojaTV Net 2

 

Osnovni TV paket (preko 140 TV kanala SD i HD rezolucije); Pristup Internetu putem fiksne mreže uz brzinu 30+/2 Mbps; MojaTV HD paket; Pink+ paket

50,90 KM

mjesečno

MojaTV Net 3

 

Osnovni TV paket (preko 140 TV kanala SD i HD rezolucije); Pristup Internetu putem fiksne mreže uz brzinu 100/4 Mbps; MojaTV HD paket; HBO paket; Pink+ paket

70,90 KM

mjesečno

MojaTV Net 4

 

Osnovni TV paket (preko 140 TV kanala SD i HD rezolucije); Pristup Internetu putem fiksne mreže uz brzinu 30+/8 Mbps

45,90 KM

mjesečno

MojaTV Net 5

 

Osnovni TV paket (preko 140 TV kanala SD i HD rezolucije); Pristup Internetu putem fiksne mreže uz brzinu 100/10 Mbps

55,90 KM

mjesečno

MojaTV Net 6

 

Osnovni TV paket (preko 140 TV kanala SD i HD rezolucije); Pristup Internetu putem fiksne mreže uz brzinu 200/40 Mbps

70,90 KM

mjesečno

MojaTV Net 7

 

Osnovni TV paket (preko 140 TV kanala SD i HD rezolucije); Pristup Internetu putem fiksne mreže uz brzinu 500/100 Mbps

110,90 KM

mjesečno

MojaTV Net 8

 

Osnovni TV paket (preko 140 TV kanala SD i HD rezolucije); Pristup Internetu putem fiksne mreže uz brzinu 1000/200 Mbps

160,90 KM

mjesečno

MojaTV Full 1

 

Osnovni TV paket (preko 140 TV kanala SD i HD rezolucije); Fiksna telefonska usluga (neograničeni razgovori prema brojevima fiksnih telefonskih mreža u BiH na fer osnovi i neograničen SMS prema fiksnoj mreži BH Telecoma); Pristup Internetu putem fiksne mreže uz brzinu 10+/1+ Mbps

53,90 KM

mjesečno

 

MojaTV Full 2

 

Osnovni TV paket (preko 140 TV kanala SD i HD rezolucije); Fiksna telefonska usluga (neograničeni razgovori prema brojevima fiksnih telefonskih mreža u BiH na fer osnovi i neograničen SMS prema fiksnoj mreži BH Telecoma); Pristup Internetu putem fiksne mreže uz brzinu 30+/2 Mbps; MojaTV HD paket; Pink+ paket

63,90 KM

mjesečno

 

MojaTV Full 3

 

Osnovni TV paket (preko 140 TV kanala SD i HD rezolucije); Fiksna telefonska usluga (neograničeni razgovori prema brojevima fiksnih telefonskih mreža u BiH na fer osnovi i neograničen SMS prema fiksnoj mreži BH Telecoma); Pristup Internetu putem fiksne mreže uz brzinu 100/4 Mbps; MojaTV HD paket; HBO paket; Pink+ paket

83,90 KM

mjesečno

 

MojaTV Full 4

 

Osnovni TV paket (preko 140 TV kanala SD i HD rezolucije); Fiksna telefonska usluga (neograničeni razgovori prema brojevima fiksnih telefonskih mreža u BiH na fer osnovi i neograničen SMS prema fiksnoj mreži BH Telecoma); Pristup Internetu putem fiksne mreže uz brzinu 30+/8 Mbps

58,90 KM

mjesečno

 

MojaTV Full 5

 

Osnovni TV paket (preko 140 TV kanala SD i HD rezolucije); Fiksna telefonska usluga (neograničeni razgovori prema brojevima fiksnih telefonskih mreža u BiH na fer osnovi i neograničen SMS prema fiksnoj mreži BH Telecoma);Pristup Internetu putem fiksne mreže uz brzinu 100/10 Mbps

68,90 KM

mjesečno

 

MojaTV Full 6

 

Osnovni TV paket (preko 140 TV kanala SD i HD rezolucije); Fiksna telefonska usluga (neograničeni razgovori prema brojevima fiksnih telefonskih mreža u BiH na fer osnovi i neograničen SMS prema fiksnoj mreži BH Telecoma); Pristup Internetu putem fiksne mreže uz brzinu 200/40 Mbps 

83,90 KM

mjesečno

 

MojaTV Full 7

 

Osnovni TV paket (preko 140 TV kanala SD i HD rezolucije); Fiksna telefonska usluga (neograničeni razgovori prema brojevima fiksnih telefonskih mreža u BiH na fer osnovi i neograničen SMS prema fiksnoj mreži BH Telecoma); Pristup Internetu putem fiksne mreže uz brzinu 500/100 Mbps

123,90 KM

mjesečno

 

MojaTV Full 8

 

Osnovni TV paket (preko 140 TV kanala SD i HD rezolucije); Fiksna telefonska usluga (neograničeni razgovori prema brojevima fiksnih telefonskih mreža u BiH na fer osnovi i neograničen SMS prema fiksnoj mreži BH Telecoma); Pristup Internetu putem fiksne mreže uz brzinu 1000/200 Mbps 

 

173,90 KM

mjesečno

 

Napomena u vezi sa brzinama pristupa Internetu: U slučaju postojanja tehničke mogućnosti korisniku će se, za pakete koji uključuju deklarisanu brzinu sa oznakom (+) isporučiti i veća pristupna brzina. Za slučaj deklarisane brzine od 10+/1+ Mbps maksimalna brzina koja bi se isporučila korisnicima je 25/2 Mbps, u slučaju deklarisane brzine 30+/2 Mbps maksimalna brzina je 50/2 Mpbs, a u slučaju deklarisane brzine 30+/8 Mbps maksimalna brzina je 50/8 Mbps.

Cijene Moja TV paketa koji nisu navedeni u tabeli ostaju nepromijenjene.

 

*Korisnici Moja TV usluge do 1. marta imaju mogućnost raskida ugovora bez obračuna penala koji se vezuju za uslugu, dok bi korisnicima koji imaju ugovore za Moja TV uslugu sa obaveznim trajanjem po osnovu kupovine uređaja, u slučaju raskida ugovora, bili obračunati penali za kupljeni uređaj (preostale rate i dodijeljeni popust na uređaj).

31.01.2020