Javni poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje 45 utakmica BH Telecom Premijer lige BiH

Predmet prodaje na osnovu ovog Javnog poziva za dostavljanje ponuda su ekskluzivna prava na prenos/emitovanje utakmica BH Telecom Premijer lige BiH koja uključuju prava na prenos, emitovanje i reemitovanje licenciranog sadržaja u živom ili odloženom prenosu u cjelosti ili djelimično na teritoriji cijelog svijeta, bez ograničenja na tehnologiju prenosa (IPTV, CATV, DTH, OTT, WEB, Mobile i ostale tehnologije) te prava na kreiranje sopstvene arhive, live stream-a, isječaka, video klipova i highlightsa.

Pravo učešća po osnovu ovog Javnog poziva u postupku prodaje ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje sadržaja BH Telecom Premijer lige BiH za prvih 18 kola sezone 2017/2017 imaju sva domaća i strana pravna lica.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARAJ – Ponuda za kupovinu ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje utakmica BH Telecom Premijer lige BiH za sezonu 2017/2018” te se mogu dostaviti:

a)    ZA 1. KOLO - do petka, 21.07.2017. godine do 09:00 sati;

b)    ZA OSTALA KOLA – do srijede, 26.07.2017. godine do 12:00 sati.

Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u ovom Javnom pozivu neće biti uzete u razmatranje.

Više informacija o ovom javnom pozivu možete pronaći na linku.

20.07.2017