Garantovano najbolja fiksna u BiH

Najbolja ponuda fiksne telefonske usluge donosi pakete za neograničene razgovore.

 

Izaberite jedan od super paketa fiksne BH Telecoma:

 

Paket Flat Fiksne BiH je idealan za sve koji najviše i najčešće razgovaraju sa brojevima fiksnih mreža u BiH:

  

 

Flat Fiksne BiH

   

 

 

1.500 minuta prema svim fiksnim mrežama u BiH. 

besplatne SMS poruke prema brojevima fiksne mreže BH Telecoma

mail adresa kapacite 50MB na bhline.ba  domeni

    16 KM mjesečno

 

Paket Flat BH Telecom osigurava posebne pogodnosti za razgovore prema brojevima fiksne i mobilne mreže BH Telecoma:

Flat BH Telecom

1.500 minuta za pozive prema brojevima fiksne i mobilne mreže BH Telecoma* 

besplatne SMS poruke prema brojevima fiksne mreže BH Telecomamail adresa kapacite 50MB na bhline.ba  domeni

18 KM mjesečno

*Naknada za uspostavu poziva 0,035 KM/pozivu u slučaju poziva prema drugim fiksnim mrežama

 

U našoj ponudi fiksne telefonske usluge je i poseban paket za penzionere:

Senior PLUS**

Neograničeni besplatni pozivi u fiksnoj mreži BH Telecoma

Izbor Naj broja  iz BH Mobile mreže za besplatne razgovore


12,05 KM mjesečno

**Pravo na korištenje Senior PLUS paketa imaju: porodice palog borca, ratni vojni invalidi sa 100% invalidnosti, slijepa lica I kategorije, lica oboljela od distrofije i srodnih bolesti, paraplegičari, oboljeli od dječje ili cerebralne paralize i multiple skleroze i korisnici stalne novčane pomoći, u smislu zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom i odgovarajućih kantonalnih pozitivnih propisa u FBiH, kojima se uređuje ova oblast, kao i penzioneri koji primaju minimalnu penziju uvećanu za 5%.

 

Trebate li više minuta za razgovore prema svim mobilnim mrežama u BiH? Aktivirajte super dodatni paket:

Dodatni paket

za pozive u mobilne mreže u BiH

100 minuta za pozive prema svim mobilnim mrežama u BiH

8 KM mjesečno

U navedene cijene uračunat je PDV.

 

Kupovinom mobitela ili tableta po superpovoljnim cijenama uz pakete Flat fiksne BiH i Flat BH Telecoma uštedite gotovo cijelu godišnju pretplatu za paket!*

 

 

*Uz ugovor za korištenje odabranog paketa fiksne mreže na 24 mjeseca. U slučaju kupovine mobitela ili tableta na rate (24), ukupan PDV na uređaj se plaća uz prvi pretplatnički račun za odabrani paket usluga.

01.10.2018