Do 31.maja - akcija povećanja mjesecnog limita za Ultra nadopunu

Ukupan mjesečni iznos Ultra dopuna sa fiksnog broja ili sa Moja TV povećan sa 30 KM na 60 KM!

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, te mjere zaštite građana koje se odnose na smanjeno kretanje i boravak stanovništva van domova, BH Telecom je za svoje postpaid korisnike uveo specijalnu akciju nadopune kredita prepaid telefonskih brojeva kojom se maksimalni mjesečni iznos nadopuna sa fiksnog broja ili Moja TV priključka povećava sa 30 KM na 60 KM, bez obzira na korišteni kanal dopune kredita. 

Svi korisnici usluge Moja TV i svi korisnici fiksne mreže BH Telecoma koji imaju fiksnu telefonsku uslugu, i to: Osnovni paket, Socijalni paket, Senior PLUS paket, paket Flat fiksne BiH i paket Flat BH Telecom mogu u periodu do 31.maja vršiti prepaid nadopune kredita do maksimalnog mjesečnog iznosa od 60 KM.

Podsjećamo da se nadopune prepaid kredita sa fiksnog telefona/broja vrše besplatno, i to putem:

  • SMS poruke sa fiksnog telefona/broja
  • fiksnog telefona pozivom na broj 0611171 (IVR govorni automat) i
  • mobilnog telefona na račun fiksnog telefona/broja.

Nadopune za MojaTV korisnike, koje su takođe besplatne, vrše se preko TV uređaja, putem menija, pod opcijom BH Telecom servisi.

U svakoj prilici odaberite dostupnu mogućnost za dopunu Ultra kredita svojim prijateljima i svojim najdrazim! 

Detaljne informacije o svim kanalima dopune Ultra kredita pogledajte ovdje!


OSTANIMO POVEZANI. SAD VIŠE NEGO IKAD.

 

 

02.04.2020