Obavijest za korisnike mobilne mreže BH Telecoma

Od 10.07.2019. godine za korisnike mobilne mreže BH Telecoma počet će se primjenjivati izmijenjena pravila korištenja usluge Kontrola DATA saobraćaja u roamingu.

Usluga se automatski aktivira svim postpaid korisnicima koji na pretplatničkom broju imaju aktiviranu uslugu paketskog prijenosa podataka (mobilni internet).

BH Telecom će obavijestiti korisnika putem besplatne SMS poruke nakon:

-     pokretanja aktivnosti prijenosa podataka u roamingu,

-     dosezanja praga od 20 KM i 80 KM na mjesečnom nivou.

Po dostizanju mjesečnog utroška u visini od 120 KM korisniku će se do kraja obračunskog perioda, odnosno do ponovne aktivacije usluge na zahtjev korisnika, privremeno onemogućiti korištenje usluge prijenosa podataka u roamingu.

Ponovnu aktivaciju usluge prijenosa podataka u roamingu moguće je izvršiti:

-     ukucavanjem USSD koda *118*1#

-     slanjem SMS poruke na broj 0611081 sa ključnom riječju „aktivacija“

Korisnik ima mogućnost provjere kumulativnog stanja računa izraženog u KM.

Korisnicima je omogućeno da na zahtjev deaktiviraju opciju kontrole data saobraćaja u roamingu. Korisnici koji deaktiviraju ovu opciju i dalje dobijaju notifikacije nakon dostizanja navedenih pragova potrošnje ali im se ne isključuje mobilni internet. Aktiviranje/deaktiviranje ove opcije je besplatno.

Takođe, od 10.07.2019. godine za prepaid korisnike počet će se primjenjivati povoljnija obračunska jedinica za paketski prijenos podataka u roamingu (mobilni internet) od 10 kB, umjesto dosadašnjih 100 kB.

10.06.2019