Obavijest korisnicima Enterprise Cloud i Private Cloud usluga BH Telecoma

Od 1. septembra 2018. godine BH Telecom će obogatiti svoju ponudu Cloud Computing usluga Enterprise i Private Cloud, uvođenjem mogućnosti korištenja virtuelnih mašina sa uključenim licencama za Windows i SQL Server.

Korištenje Windows i SQL server licenci (Microsoft Windows Server 2016, Microsoft SQL Server 2017 Standarad edition, Microsoft SQL Server 2017 Enterprise edition) na computing resursima u Data Centru BH Telecoma od strane trećih lica/krajnjih korisnika Cloud computing usluga BH Telecoma, omogućeno je po uslovima Service Provider License Agreement sa Microsoftom (dalje u tekstu: MS SPLA). 

U skladu sa navedenom dopunom ponude preciziraju se i odredbe specifičnih uslova usluga Enterprise i Private Cloud koje se odnose na odgovornost korisnika za poštivanje licencnih prava softvera koji korisnik koristi na computing resursima u Data Centru BH Telecoma.

Najam resursa za Virtuelnu mašinu Wx86 na IaaS usluzi Enterprise Cloud, će se od  1.9.2018. godine, naplaćivati po Cjenovniku:

Virtuelna mašina Wx86

 • Virtuelna mašina je preinstalirana na x86 arhitekturi.
 • Minimalna konfiguracija virtuelne mašine:
  • 80 GB HDD (incijalna particija)
  • 1 vCPU,
  • 2 GB RAM
 • Proširenje diskovnog prostora omogućeno je u koracima od po 1 GB.
 • Moguće je korištenje public i private image virtuelnih mašina.
 • Public image virtuelne mašine unaprijed konfiguriše BH Telecom i može sadržavati:
  • Operativni sistem: Windows Server 2016,
  • Relacionu bazu podataka: SQL Server 2017 (Standard, Enterprise).
 • Public image virtuelne mašine sa SQL Serverom podrazumjeva i Windows operativni sistem preinstaliran na virtuelnoj mašini.
 • Minimalan uslov za korištenje image-a virtuelne mašine sa SQL Serverom su 4 vCPU sa SQL Server 2017 (Standard/Enterprise edition).
 • Korištenje vCPU resursa na virtuelnim mašinama sa public image-om koji uključuje SQL Server, obračunava se po jediničnoj cijeni resursa, na mjesečnoj razini: jedinična cijena vCPU sa SQL Server 2017/sat x 24 x broj dana u mjesecu. U prvom i posljednjem mjesecu korištenje se obračunava za broj dana od datuma aktivacije do kraja mjeseca.
 • Ukoliko BH Telecom ne raspolaže sa zahtjevanim image-om virtuelne mašine, pretplatnik može obezbjediti private image. Obaveza pretplatnika je da obezbjedi i poštuje licencna prava za softver koji koristi na virtuelnoj mašini.   

 

Naziv usluge

Jedinica mjere

Cijena bez PDV-a u KM

Cijena sa

PDV-om u KM

Resursi za virtuelnu mašinu Wx86 VM:

a)     HDD (1GB)

b)     RAM (1 GB)

c)     vCPU (1 komad):

a.     sa private image

b.     sa Windows Server 2016

c.     sa SQL Server 2017 (Standard)

d.     sa SQL Server 2017 (Enterprise)

sat

 

 

0,0011

0,0099

 

0,022

0,043

0,22

0,73

 

 

0,0013

0,0116

 

0,0257

0,05

0,257

0,85

 

 

Korištenje resursa za virtuelnu mašinu na IaaS usluzi Private Cloud će se od 1.9.2018. godine naplaćivati po Cjenovniku: 

 

 

Korištenje resursa

 • Moguće je korištenje public i private image virtuelnih mašina.
 • Po aktivaciji usluge korisnik kreira virtuelne mašine birajući komponente iz Servisnog kataloga:
  • Public image virtuelne mašine koji unaprijed konfiguriše BH Telecom:
   • Operativni sistem: Ubuntu 14.04 LTS (x86 i x64), Centos (x86 i x64), Windows Server 2016,
   • Relacionu bazu podataka: SQL Server 2017 (Standard, Enterprise).
  • vCPU: 1, 2, 4 ili 8 vCPU-ova,
  • RAM memoriju u vrijednostima od: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 ili 64 GB,
  • Disk prostor u vrijednostima od: 5, 10, 20, 50, 100 ili 500 GB.
 • Public image virtuelne mašine sa SQL Serverom podrazumjeva i Windows operativni sistem preinstaliran na virtuelnoj mašini.
 • Minimalan uslov za korištenje image-a virtuelne mašine sa SQL Serverom su 4 vCPU sa SQL Server 2017 (Standard/Enterprise edition).
 • Naplata odabranih resursa vrši se u zavisnosti od  iskorištenosti istih, osim u slučaju vCPU resursa sa SQL Server 2017 (Standard, Enterprise edition).
 • Korištenje vCPU resursa na virtuelnim mašinama sa public image-om koji uključuje SQL Server, obračunava se po jediničnoj cijeni resursa, na mjesečnoj razini: jedinična cijena vCPU sa SQL Server 2017/sat x 24 x broj dana u mjesecu. U prvom i posljednjem mjesecu korištenje se obračunava za broj dana od datuma aktivacije do kraja mjeseca.
 • Ukoliko BH Telecom ne raspolaže sa zahtjevanim image-om virtuelne mašine, pretplatnik može obezbjediti private image. Obaveza pretplatnika je da obezbjedi i poštuje licencna prava za softver koji koristi na virtuelnoj mašini.   

 

Naziv usluge

Jedinica mjere

Cijena bez PDV-a u KM

Cijena sa

PDV-om u KM

Resursi za virtuelnu mašinu:

a)     HDD (1GB)

b)     RAM (1 GB)

c)     vCPU (1 komad):

a.     sa Ubuntu, Centos, private image

b.     sa Windows Server 2016

c.     sa SQL Server 2017 (Standard)

d.     sa SQL Server 2017 (Enterprise)

sat

 

0,0005

0,01

 

0,0227

0,043

0,22

0,73

 

0,000585

0,0117

 

0,027

0,05

0,257

0,85

 

Od 1.9.2018. godine će važiti izmijenjeni Specifični uslovi pružanja usluga Enterprise Cloud i Private Cloud i biće dostupni na web stranici. 

 

 

.  

 

31.07.2018