OTV Valentino, Valentino Etno, Valentino Music (HD) i Prva Hercegovačka TV više nisu u programskoj šemi moja TV

U skladu sa nalogom Regulatorne agencije za komunikacije BiH, MojaTV isključuje sljedeće TV kanale: OTV Valentino, Valentino Etno, Valentino Music (HD) i Prva Hercegovačka TV.

BH Telecom privremeno prestaje  sa emitovanjem ova četiri kanala zbog  činjenice da je ovim TV kanalima oduzeta  Dozvola za emitovanje od strane Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

26.01.2018