Obavijest korisnicima o izmjenama i dopunama Cjenovnika u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju

Obavještavamo korisnike da će BH Telecom od 20. maja 2019. godine primjenjivati sljedeće izmjene Cjenovnika.

a)      U okviru usluge „Korištenje WiFi extender uređaja“, mijenja se tačka „b)“ i glasi:

 

„b) Korištenje WiFi extender uređaja BH Telecoma omogućeno je pretplatnicima usluge xDSL pristup Internet mreži, paketa netFlat 10, netFlat 20, netFlat 50 i netFlat 100.“

 

b)      U okviru usluge „Multimedijalni paketi“, preciznije „Mjesečna naknada“, u pripadajućoj Napomeni, mijenja se tačka „a)“ i glasi:

 

„a) Multimedijalni MojaTV paketi za rezidencijalne korisnike podrazumijevaju distribuciju TV i radio kanala kao uslugu koja se nudi kao samostalni paket ili integrisano u paketu sa fiksnom telefonskom uslugom i/ili uslugom širokopojasnog pristupa Internetu putem fiksne mreže. Pod fiksnom mrežom podrazumijeva se i fiksni bežični pristup.“

 

c)            U uslugama „Multimedijalni paketi“, preciznije „Naknada za korištenje dodatnih uređaja“ mijenja se tačka „b)“ i glasi:

 

„b) PLC (eng. Power Line Communication) adapteri su uređaji koji omogućavaju brzi prijenos TV signala korištenjem postojeće kućne elektro instalacije (u sklopu istog brojila električne energije). Korištenje PLC adaptera BH Telecoma omogućeno je pretplatnicima svih MojaTV paketa za rezidencijalne korisnike i MojaTV Biz paketa.“

20.05.2019