BH Telecom poziva na druženje penzionere i članove šehidsko-boračkih porodica

Povodom obilježavanja Dana BH Telecoma, obavještavamo penzionere i članove šehidsko-boračkih porodica BH Telecoma, da će druženje sa njima biti organizovano:

 

• za Generalnu direkciju - u utorak, 15. septembra 2015. godine, u 14.00 sati, zgrada BH Telecoma, ul. Franca Le hara 7 N, Sarajevo

 

• za Direkciju Tuzla- u utorak, 15. septembra 2015. godine, u 11.00 sati, restoran "Dramar", ul. Branilaca BiH 11, Tuzla

 

• za Direkciju Banja Luka- u utorak, 15. septembra 2015. godine, u 11.00 sati, restoran "Dramar", ul. Branilaca BiH 11, Tuzla

 

• za Direkciju Brčko- u utorak, 15.  septembra 2015. godine, u 11.00 sati, restoran "Dramar", ul. Branilaca BiH 11, Tuzla

 

• za Direkciju Sarajevo- u srijedu, 16. septembra 2015. godine, u 13.00 sati, zgrada Direkcije Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 88 (Dolac Malta)

 

• za Direkciju Zenica- u srijedu, 16. septembra 2015. godine, u 11.00 sati, zgrada Direkcije Zenica, ul. Masarykova 46, Zenica

 

• za Direkciju Travnik- u srijedu, 16. septembra 2015. godine, u 13.00 sati, zgrada Direkcije Travnik, ul. Prnjavor 11, Travnik

 

• za Direkciju Goražde- u srijedu, 16. septembra 2015. godine, u 12.00 sati, ugostiteljski objekat "A-S Company'~ ul. Omladinska 9, Goražde

 

• za Telecom Inženjering- u srijedu, 16. septembra 2015. godine, u 13.00 sati, zgrada Telecom Inženjeringa, ul. Bulevar Meše Selimovića 18, Sarajevo

 

• za Direkciju Bihać- u četvrtak, 17. septembra 2015. godine, u 12.00 sati, ul. Bosanska 5, Bihać

 

• za Direkciju Mostar- u četvrtak, 17. septembra 2015. godine, u 13.00 sati, zgrada Direkcije Mostar, ul. Maršala Tita bb, Mostar

 

Dobrodošli!

11.09.2015