Značajno niže cijene roaming saobraćaja

Obavještavamo korisnike mobilne mreže da će BH Telecom od 1.jula 2019. primjenjivati značajno niže cijene mobilnog saobraćaja u mrežama drugih mobilnih operatora u zemljama koje pripadaju Zoni 1.

 

Pregled cijena koje će važiti od 1.jula 2019. do 30.juna 2020. godine

Naziv usluge

Jedinica mjere

Cijena u KM sa PDV-om

 

 

·         Pozivi prema BiH

minut

0,32

·         Pozivi unutar zemlje u kojoj se pretplatnik nalazi

minut

0,32

·         Pozivi prema ostalim zemljama iz Zone 1

minut

0,32

·         Pozivi prema ostalim zemljama u svijetu

minut

2,9

·         Slanje SMS poruke

po poruci

0,13

·         Mobilni internet

1 MB

0,32

·         Prijem dolaznih poziva u roamingu u Zoni 1

 

 

minut

0,09

* U Zoni 1 od 1.jula 2019.su: Albanija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Srbija

 

U odnosu na postojeće, cijene koje će BH Telecom primjenjivati od 1. jula su:

·         27,4% niže za pozive unutar zemalja Zone 1

·         6% niže za slanje SMS poruka

·         31% niže za mobilni internet

·         18,4% niže za prijem dolaznih poziva u roamingu.

28.06.2019