Novo na moja TV - meni na turskom i arapskom jeziku

Prateći i osluškujući potrebe tržišta, korisnicima moja TV usluge omogućili smo da od sada kroz svoj meni surfaju pored bosanskog i engleskog, i na turskom i arapskom jeziku.

Turski i arapski jezik koji nalaze sve veću primjenu svuda u svijetu zastupljeni su i na našem govornom području. Sa ovim dvojezičnim menijem na stranim jezicima ćemo dodatno proširiti ponudu te time olakšati korištenje moja TV servisa korisnicima kojima je to maternji jezik .

Ukoliko želite promijeniti vaš meni na jedan od ovih jezika, potrebno je da putem daljinskog upravljača dođete na „Postavke“:

1. Pritisnete tipku MENU i koristite strelice <(lijevo) i >(desno) da biste došli do opcije „Postavke“, a zatim pritisnite OK da biste je otvorili.

2. Kada se opcija „Postavke“ otvori, koristite strelice ˄(naviše) i ˅(naniže) da izaberete opciju „TV interfejs“, pritisnite OK, a zatim izaberite opciju „Jezik“ i potvrdite sa OK.

3. Pojaviće se lista dostupnih jezika kojom se možete kretati koristeći strelice ˄(naviše) i ˅(naniže). Izaberite željeni jezik tako što ćete pritisnuti OK.

4. Pojaviće se poruka upozorenja, te ukoliko želite odustati od promjene jezika pritisnite tipku BACK. Ukoliko želite nastaviti sa promjenom jezika, trebate potvrditi pritiskom na OK nakon čega će se pokrenuti ponovno učitavanje korisničkog profila.

5. Logujte se koristeći Vaš korisnički PIN i primjetiti ćete da je jezik uspješno promijenjen.

 

Moja TV. Uvijek bolja i bogatija.

12.04.2018