Izmjene i dopune Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da od 20. novembra 2015. godine dolazi do sljedećih izmjena u Cjenovniku:

·         usluga BHT Inkubator se povlači iz ponude; 

·       u dijelu Zonalne podjele za međunarodni saobraćaj iz BH Line i BH Mobile mreže briše se stavka koja se odnosi na Pozivni kod 800 - međunarodni besplatni telefon (Internacional Freephone Service);

·         korekcija tehničkih grešaka u okviru L.net usluge i Moj Izbor;

·         preciziranje mogućnosti u okviru usluge Privremeno isključenje priključka.

Preciziranje mogućnosti u okviru usluge Privremeno isključenje priključka - podrazumijeva brisanje stavki koje se odnose na uzročno-posljedične usluge (poput privremenog isključenja zbog zloupotrebe, zbog duga, i sl.), budući da se iste korisnicima ne dodjeljuju na zahtjev, a definisane su Opštim uslovima za pružanje telekomunikacionih usluga BH Telecoma.

 

Od 20. decembra 2015. godine primjenjivat će se izmjene koje se odnose na sljedeće usluge:

Cijena SMS dodatnih uslugaiz fiksne i mobilne mreže BH Telecoma za „SMS imenik“, „SMS horoskop“ i „SMS otkrij“   je ujednačena i iznosit će 0,08 KM sa PDV-om.

Korisnicima koji učestvuju u  kvizu  Društvo znanja,  SMS poruke iz fiksne i  mobilne mreže će se, umjesto 0,40 KM bez PDV-a, naplaćivati po nižoj cijeni, a u zavisnosti od  tarifnog paketa koji koriste.


Dajemo više. BH Telecom

 

 

19.11.2015