Izmjene i dopune u Cjenovniku usluga

Obavještavamo korisnike usluga BH Telecoma da se od 6. septembra 2019. godine vrše izmjene u Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Izmjene se odnose na:

 

·         Izmjene i dopune u ponudi usluga namijenjenih za povremeno korištenje

·         izmjena cijene pristupa za paket MojaTV Net - povremeno

Broj

nomenklature

NAZIV USLUGE

Jedinica mjere

Cijena bez PDV-a u KM

Cijena sa

PDV-om u KM

4.4.1.

Pristup usluzi:

a)  za korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji

b)  za korisnike koji ne posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji

 

jednokratno

97,44

 

128,12

 

 

114,00

 

149,90

 

Napomena:

Pod fiksnim priključkom BH Telecoma, u ovom slučaju, podrazumijeva se fiksni telefonski priključak, xDSL priključak ili multimedijalni MojaTV priključak.

·         preciziranje uslova, odnosno dopuna Cjenovnika za Internet - povremeno i MojaTV Net - povremeno, sa napomenom da za ove usluge nije predviđena integracija priključaka u Moj izbor niti na Jedinstveni račun

·          izmjene u ponudi WiFi extender uređaja BH Telecoma:

·         brisanje ograničenja na broj WiFi extender uređaja koje korisnik netFlat paketa za xDSL pristup Internetu i MojaTV paketa može iznajmiti, uz mjesečnu naknadu.

 

 

 

07.08.2019