BH Telecom nagrađuje odlikaše!

Nova promotivna akcija „5 za 5!“ namijenjena je svim odličnim učenicima osnovnih i srednjih škola na teritoriji BiH koji su korisnici Ultra usluge BH Telecoma (Ultra/Ultra Internet/Ultra Tourist 1 i 2/Ultra Internet SE) i koji su školsku 2018./2019. završili sa uspjehom 5,0.

Akcija će trajati mjesec dana, od 1. do 30. jula 2019. godine.

Akcijski bonus se sastoji od dodjele mobilnog internet saobraćaja u iznosu od 5 GB, koji će biti dodijeljen u dijelovima od po 1 GB u razmacima od 30 dana od dana prvog dodijeljenog bonusa.

Osnovna pravila:

• Pravo na dodjelu bonusa iz Akcije imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola na teritoriji BiH koji su korisnici prepaid usluge (Ultra, Ultra Internet, Ultra Tourist 1 i 2 i Ultra Internet SE) i koji su proteklu školsku (2018./19.) godinu završili sa odličnim uspjehom prosjeka 5,0, i pod uslovom da podnesu zahtjev za bonus u toku trajanja Akcije;

• Pravo na dodjelu bonusa iz Akcije, uz prethodni uslov, imaju i registrovani i neregistrovani korisnici BH Telecoma;

• Korisnici koji ispunjavaju navedene uslove, Akcijski bonus mogu aktivirati uz predočenje validnog dokumenta (svjedočanstvo/knjižica) kojim se dokazuje uspjeh, a iz kojeg će se generisati jedinstveni identifikator koji će se zavoditi prilikom registracije za Akcijski bonus;

•  Korisnik, koji ispunjava prethodne uslove, ima pravo na aktivaciju samo jednog Akcijskog bonusa u periodu trajanja Akcije;

•  Neophodno je i prisustvo roditelja/staratelja kako bi se potvrdio identitet maloljetnika;

•  U cilju sprječavanja zloupotreba identifikacije i s obzirom da maloljetno lice nema poslovnu sposobnost koja je potrebna da dozvoli BH Telecomu da raspolaže sa njegovim brojem i ostalim podacima, roditelj/staratelj treba potpisati izjavu koja sadržava saglasnost na navedeno. Na izjavi je potrebno da se nalazi ime i prezime maloljetnika, ime i prezime roditelja/staratelja, broj ličnih karti (ako je maloljetnik ima), adresa prebivališta maloljetnika i roditelja/staratelja, broj prepaid priključka;

• Dodjelu prvog bonusa od 1 GB moguće je izvršiti iako korisnik nije u aktivnom stanju, dok za preostala 4 ciklusa dodjele bonusa (4x1 GB) korisnik mora biti u aktivnom stanju;

• Korisnik dobija bonus u onim ciklusima u kojima je aktivan. Ako je postojao neki ciklus u kojem Ultra broj nije bio aktivan, propušteni bonus se neće nadoknaditi;

• Svaka dodjela od 1 GB ima rok upotrebe od 30 dana, to jeste, neiskorišteni iznos mobilnog interneta se poništava nakon isteka roka od 30 dana;

• Nakon potrošenog bonusa iz Akcije naplata mobilnog internet saobraćaja se vrši prema važećem Cjenovniku BH Telecoma;

• Pod vremenom trajanja dodjele podrazumijeva se period od 5 uzastopnih dodjela od 1 GB u razmacima od 30 dana od dana prvog dodijeljenog bonusa;

• Jedinica mjere za mobilni internet saobraćaj (saobraćaja za paketski prijenos podataka) je 100 kB;

• Dostupna/pristupna brzina mobilnog interneta zavisi od: lokacije, trenutne raspoloživosti BH Mobile mreže i terminalne opreme korisnika;

• Korisnik će biti informisan o početku korištenja Akcijskog bonusa (prva dodjela) i svakim narednim dodjelama Akcijskog bonusa, dostignutim pragovima potrošnje saobraćaja i o isteku posljednje dodjele Akcijskog bonusa. Poruke su informativnog karaktera i u slučaju da korisnik ne dobije neku od poruka BH Telecom nije odgovoran i navedeno ne može biti predmet reklamacija korisnika u smislu vraćanja kredita, bonusa i slično;

• Korištenje bonusa iz Akcije nema prioritet u odnosu na korištenje saobraćaja sa Bonus accounta iz inicijalnog paketa Ultra start paketa, nema prioritet u odnosu na dokupe iz redovne ponude, nema prioritet u odnosu na dodjeljenih 1 GB u okviru usluge „MojaTV moj izbor“. Svi uvjeti koji se primjenjuju na opcije dokupa iz redovne ponude će se primjenjivati bez izmjena i korištenje saobraćaja iz ove Akcijske ponude neće ni na koji način utjecati na pomenute uvjete dokupa iz redovne ponude;

•  Akcijski bonus ne poništava dokupe iz redovne ponude;

•  Provjera stanja računa može se izvršiti na sljedeći način:

   putem zasebnog USSD koda *105*5*5#

• Deaktivacija Akcijske dodjele bonusa se vrši automatski kada istekne rok upotrebe posljednjeg dodijeljenog bonusa. Deaktivacija od strane korisnika nije moguća.

 

 

Moja priča. 

01.07.2019