Obavještenje za poslovne korisnike

Obavještavamo korisnike usluge Grupni budžet da je od 21. septembra 2015. godine omogućen prijenos obaveza sa jednog priključka na drugi.

Unaprjeđenje usluge definisano je novim poglavljem „Specifičnih uslova o pružanju usluge Grupni budžet“ koje glasi:  

 

7a. Prijenos obaveza u okviru usluge Grupni budžet sa jednog priključka na drugi

Član 8a.

(1)  Korisnicima usluge je omogućeno prenošenje obaveza u okviru usluge Grupni budžet sa jednog priključka na drugi priključak pod sljedećim uslovima:

• da se radi o prijenosu u okviru konkretnog Grupnog budžeta;

• da se broj priključaka Grupnog budžeta ne umanjuje;

• da se prijenos vrši između dva paketa iste vrijednosti.

 

Dajemo više.

21.09.2015