Obavijest poslovnim korisnicima

Obavještavamo poslovne korisnike da je od 1. februara 2019. godine korištenje usluge Moja TV Hotel, omogućeno i pravnim licima za nerezidentni smještaj, poput: domova, internata, bolnica i sl..

Od sada, usluga Moja TV Hotel bit će dostupna:

  • hotelima ( hotelsko naselje, aparthotel, apartmansko naselje, motel, pansion)
  • kampovima i drugim vrstama ugostiteljskih objekata za smještaj (sobe za iznajmljivanje, apartman, omladinski hotel, planinarski dom, odmaralište, prenoćište) i
  • drugim poslovnim subjektima, u objektima za nerezidentni smještaj, poput: domova za stara i/ili iznemogla lica, studentske domove, internati, zatvori, bolnice i sl.

Uslugu Moja TV Hotel korisnici isključivo mogu koristiti u prostorima u kojima obavljaju svoju djelatnost.

 

Moja priča.

01.02.2019