Obavijest korisnicima usluge “bht e-račun“ koji su klijenti Ziraat banke

Od 25. decembra

Vodeći računa o trendovima u telekomunikacijama i bankarstvu BH Telecom i Ziraat banka su svojim zajedničkim korisnicima omogućili uslugu prijema i plaćanja računa telekomunikacijskih usluga putem mobilnog i elektronskog bankarstva.

Od 25. decembra svim korisnicima usluge »bht e-račun« BH Telecoma koji su klijenti i imaju otvoren račun u Ziraat banci bit će omogućeno korištenje usluge e-račun, tj. dostava elektronske uplatnice sa prikazanim podacima o obračunatim troškovima za korištene usluge BH Telecoma.

Potpisivanjem ugovora o saradnji između BH Telecoma, kao vodećeg telekom operatora u BiH i pionira u novitetima na polju telekomunikacija u našoj zemlji i Ziraat banke, putem ove dvije usluge, pojednostaviti će se svakodnevne obaveze zajedničkih korisnika.

Ovim projektom je ozvaničen početak saradnje dviju kompanija koje su ovim primjerom digitalizacije i zatvaranja cijelog procesa od isporuke elektronskog računa BH Telecoma do njegovog plaćanja jednim klikom, bez papira i čekanja na uplatnom mjestu pokazale da prate digitalne trendove i prate trendove zaštite i brige o okolišu. 

27.12.2019