Od 1. marta ISDN BRA usluga neće biti u ponudi BH Telecoma za nove korisnike

Od 1. marta 2020. godine BH Telecom neće imati u ponudi uslugu ISDN BRA za nove korisnike. Povlačenje iz ponude ove fiksne telefonske usluge je rezultat migracije BH Telecoma na nove tehnologije, a neophodno je zbog zastarijevanja opreme putem koje se pruža ISDN BRA usluga.

Postojeći korisnici će zadržati pravo korištenja usluge kao i mogućnost produženja ugovora, u skladu sa Opštim uslovima BH Telecoma i Cjenovnikom BH Telecoma (kao istekla ponuda ISDN BRA paket).

BH Telecom nije u mogućnosti tačno predvidjeti do kada će usluga biti na raspolaganju svakom pojedinačnom korisniku ISDN BRA paketa, jer isto zavisi od eksternih faktora na koje BH Telecom ne može uticati.

U aktuelnoj ponudi BH Telecoma je široka paleta fiksnih telefonskih usluga koje su na raspolaganju postojećim i novim korisnicima, pa tako i  postojećim korisnicima koji iz eventualnih tehničkih razloga ne mogu koristiti ISDN BRA paket.

Ukoliko ipak dođe do tehničkih poteškoća u korištenju, BH Telecom će postojećim korisnicima usluge ISDN BRA (fizička lica i manje firme) sačiniti najadekvatnije rješenje za njih,  koje podrazumijeva uslugu sličnih ili istih karakteristika i cijena.

Ako iz bilo kojih razloga BH Telecom ne bude u prilici da riješi problem na zadovoljstvo korisnika, korisnik ima pravo da raskine postojeći ugovor u skladu sa Opštim uslovima i Cjenovnikom BH Telecoma, a koji su u skladu sa pozitivnim propisima koji uređuju ovu oblast.

Hvala na razumijevanju.

 

Više informacija putem besplatnih info telefona 1444 i 1322, i preko menadžera velikih korisnika.

 

28.02.2020