Obavijest o prolongiranju roka javnog poziva za prijavu učešća na projekat „START IT UP“ by BH TECHLAB“

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo sa sjedištem na adresi Franca Lehara br. 7, Sarajevo, objavljuje izmjenu pravila učešća i prolongiranje roka javnog poziva za prijavu učešća na projekat „Start IT Up“ by BH Techlab objavljenih na stranici www.bhtechlab.ba dana 23.12.2019.godine

Obzirom na Odluku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kojom je proglašeno stanje nesreće u Federaciji BiH zbog pojave pandemije Covid-19, a kojom su uvedene posebne mjere i zabrane, informišemo sve učesnike da se projekat „Start IT Up“ prolongira do stabilizacije stanja u BiH i proglašenja okončanja stanja nesreće.  

   

Svi rokovi koji se odnose na prikupljanje, analizu, ocjenjivanje i evaluaciju prijava, a propisani su Pravilima učešća, računat će se sukladno vremenu za koje bude prolongirana realizacija projekta. 

 

Dodatno, informišemo javnost da period prikupljanja prijava ostaje otvoren te je svim zainteresiranim koji ispunjavaju uslove definisane Javnim pozivom, omogućeno slanje i prijava projekata do daljnjeg.  

 

BH Telecom poziva sve građane da ostanu u svojim kućama i da se u toku perioda izolacije posvete kreativnom stvaranju i pisanju projekata.   

 

Svi aplikanti koji su do sada predali svoje prijave bit će pojedinačno obavješteni te upoznati sa tim da će se njihove prijave analizirati u skladu sa Pravilima učešća i u propisanim rokovima, a nakon ostvarivanja preduslova za nastavak realizacije projekta. 

 

Po normalizaciji situacije koja je izazvana Odlukom o proglašenju stanja nesreće bit će definisani i objavljeni novi rokovi za realizaciju projekta „Start IT Up“. 

 

Navedene izmjene u vezi sa projektom „StartIT Up i biće objavljenje u sredstvima javnog informisanja i postavljene na web stranic bhtechlab.ba.  

 

Sve eventualne upite u vezi sa objavljenim Javnim pozivom slati na e-mail adresu: info@bhtechlab.ba  

26.03.2020