Obavijest o novim izmjenama Cjenovnika BH Telecoma za korisnike Toptim usluge

Primjena od 1.1.2019. godine

Obavještavamo korisnike da je novim izmjenama Cjenovnika usluga BH Telecoma u domaćem i međunarodnom saobraćaju koji će se primjenjivati od 1.1.2019. godine utvrđen način obračuna popusta i mjesečnih naknada za korisnike Toptim usluge. Ovim izmjenama dodatno je precizirano da se postojeći popusti na mjesečnu fakturu ne odnose na troškove roaming saobraćaja u okviru Travel paketa, kao i da iznosi mjesečnih naknada ne pokrivaju troškove korištenja Travel paketa.

 

Izmjene Cjenovnika obuhvataju slijedeće:

 

a)   U okviru nomenklaturnog broja 3.1. Toptim, u pripadajućoj napomeni pod tačkom d) dodaje se odredba da dodijeljeni popust na iznos Toptim fakture ne obuhvata iznos naknade za Travel paket, kao ni ostvareni saobraćaj u okviru Travel paketa.

 

b)   U okviru nomenklaturnog broja 3.1.4.1.1. „Pretplata za mobilne članove (po priključku)“, u pripadajućoj napomeni pod tačkom b) dodaje se odredba da se novčani iznos uključen u pretplatu mobilnih Toptim članova ne može utrošiti na Travel pakete.

 

c)   U okviru nomenklaturnog broja 3.1.4.2.1. Naknada za korištenje Toptim tarifnih paketa u pripadajućoj napomeni pod tačkom a) dodaje se odredba da se novčani iznos uključen u mjesečnu naknadu ne može utrošiti na Travel pakete.

 

d)  U okviru nomenklaturnog broja 3.1.5.1.1.1. Toptim Comfort Single - Pretplata za mobilni priključaku pripadajućoj napomeni pod tačkom a) dodaje se odredba da se novčani iznos uključen u pretplatu ne može utrošiti na Travel pakete.

 

30.11.2018