Obavijest korisnicima o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma u dijelu koji se odnosi na MojaTV uslugu

Obavještavamo korisnike da će 21.januara 2019. godine doći do izmjena i dopuna Cjenovnika BH Telecoma u dijelu koji se odnosi na MojaTV uslugu. Mijenja se koncept ponude multimedijalnih Moja TV paketa.

 

Postojeći korisnici Moja TV paketa će nakon primjene novog koncepta uslugu koristiti pod istim uslovima i cijenama. Sadržaj, cijena i uslovi korištenja Moja TV usluge ostaju nepromijenjeni.

 

Ponuda MojaTV Net paketa

 

MojaTV Net

IP TV

Internet pristup

Dodatne usluge

 

Cijena naknade

(KM)

download (Mb/s)

upload

(Mb/s)

MojaTV Net 1

(MojaTV Net paket)

osnovni TV paket

10+

1+

 

36,00

MojaTV Net 2

(MojaTV Net+Paket 1)

osnovni TV paket

30+

2

MojaTV HD, Pink+

46,00

MojaTV Net 3

(MojaTV Net+Paket 2)

osnovni TV paket

100

4

MojaTV HD, HBO, Pink+

66,00

MojaTV Net 4

(MojaTV Net + Opcija 1)

osnovni TV paket

30+

8

 

41,00

MojaTV Net 5

(MojaTV Net + Opcija 2)

osnovni TV paket

100

10

 

51,00

MojaTV Net 6

(MojaTV Net + Opcija 3)

osnovni TV paket

200

40

 

66,00

MojaTV Net 7

(MojaTV Net + Opcija 4)

osnovni TV paket

500

100

 

106,00

MojaTV Net 8

(NOVA KOMBINACIJA)

osnovni TV paket

1000

200

 

156,00

Cijene su sa uračunatim PDV-om.

 

Korisnici postojećeg paketa MojaTV Net će od 21.01.2019. biti korisnici MojaTV Net 1 paketa.

Korisnici koji su, uz MojaTV Net paket koristili dodatne pakete bit će migrirani kako slijedi:

·         Korisnici koji su koristili MojaTV Net + Paket 1, bit će migrirani na MojaTV Net 2,

·         Korisnici koji su koristili MojaTV Net + Paket 2, bit će migrirani na MojaTV Net 3,

·         Korisnici koji su koristili MojaTV Net + Opcija 1, bit će migrirani na MojaTV Net 4,

·         Korisnici koji su koristili MojaTV Net + Opcija 2, bit će migrirani na MojaTV Net 5,

·         Korisnici koji su koristili MojaTV Net + Opcija 3, bit će migrirani na MojaTV Net 6,

·         Korisnici koji su koristili MojaTV Net + Opcija 4, bit će migrirani na MojaTV Net 7.

 Ponuda MojaTV Full paketa

 

MojaTV Full

IP TV

Internet pristup

Govor

Dodatne usluge

Cijena naknade

(KM)

download (Mb/s)

upload

(Mb/s)

MojaTV Full 1

(MojaTV Full)

osnovni TV paket

10+

1+

1500 minuta prema svim fiksnim mrežama u BiH

 

49,00

MojaTV Full 2

(MojaTV Full+Paket1)

osnovni TV paket

30+

2

1500 minuta prema svim fiksnim mrežama u BiH

MojaTV HD, Pink+

59,00

MojaTV Full 3

(MojaTV Full+Paket2)

osnovni TV paket

100

4

1500 minuta prema svim fiksnim mrežama u BiH

MojaTV HD, HBO, Pink+

79,00

MojaTV Full 4

(MojaTV Full+Opcija1)

osnovni TV paket

30+

8

1500 minuta prema svim fiksnim mrežama u BiH

 

54,00

MojaTV Full 5

(MojaTV Full+Opcija2)

osnovni TV paket

100

10

1500 minuta prema svim fiksnim mrežama u BiH

 

64,00

MojaTV Full 6

(MojaTV Full+Opcija3)

osnovni TV paket

200

40

1500 minuta prema svim fiksnim mrežama u BiH

 

79,00

MojaTV Full 7

(MojaTV Full+Opcija4)

osnovni TV paket

500

100

1500 minuta prema svim fiksnim mrežama u BiH

 

119,00

MojaTV Full 8

(NOVA KOMBINACIJA)

 

osnovni TV paket

1000

200

1500 minuta prema svim fiksnim mrežama u BiH

 

169,00

Cijene su sa uračunatim PDV-om

 

Korisnici postojećeg paketa MojaTV Full će od 21.01.2019. godine biti korisnici MojaTV Full 1 paketa.

Korisnici koji su, uz MojaTV Full paket koristili dodatne pakete bit će migrirani kako slijedi:

·         Korisnici koji su koristili MojaTV Full + Paket 1, bit će migrirani na MojaTV Full 2,

·         Korisnici koji su koristili MojaTV Full + Paket 2, bit će migrirani na MojaTV Full 3,

·         Korisnici koji su koristili MojaTV Full + Opcija 1, bit će migrirani na MojaTV Full 4,

·         Korisnici koji su koristili MojaTV Full + Opcija 2, bit će migrirani na MojaTV Full 5,

·         Korisnici koji su koristili MojaTV Full + Opcija 3, bit će migrirani na MojaTV Full 6,

·         Korisnici koji su koristili MojaTV Full + Opcija 4, bit će migrirani na MojaTV Full 7.

 

Moja TV uvijek bolja i bogatija !

 

 

21.01.2019