Još bolja BH Mobile postpaid ponuda

Postojeći postpaid paketi BH Mobile usluga: Mini 15, Midi 30, Maxi 50 i Mega 100, te postojeći mComplete paketi BH Mobile (15, 20, 35,70, 85 i 120) od 1. novembra prerastaju u pakete MojMini 15, MojMidi 30, MojMaxi 50 i MojMega 100.

-  Novi, MojM paketi BH Mobile, donose i nove pogodnosti:

Ista cijena poziva prema svim mrežama u BiH

 

Iskoristiv iznos iz naknade

Pozivi prema svim mobilnim mrežama u BiH *

Pozivi prema svim fiksnim mrežama u BiH*

MojMini 15

15,00 KM

0,20 KM/min

0,17 KM/min

MojMidi 30

30,00 KM

0,18 KM/min

0,17 KM/min

MojMaxi 50

50,00 KM

0,16 KM/min

0,15 KM/min

MojMega 100

100,00 KM

0,14 KM/min

0,14 KM/min

* Bez PDV-a.
Obračunska jedinica za pozive 30 sekundi.

 

- Mobilni internet

 

Neograničen

Količina uz maksimalnu brzinu u paketu

Maksimalna brzina prenosa podataka u paketu

Brzina po potrošnji količine

Cijena nakon potrošenih podataka uz maksimalnu brzinu

MojMini 15

-

100 MB

Maksimalna moguća brzina prijenosa podataka unutar BH Mobile mreže BH Telecoma *

0 kbps

0,00 KM

MojMidi 30

DA

1000 MB

32 kbps

0,00 KM

MojMaxi 50

DA

2000 MB

32 kbps

0,00 KM

MojMega 100

DA

4000 MB

32 kbps

0,00 KM 

* Maksimalna moguća brzina prijenosa podataka unutar BH Mobile mreže koju korisnik može ostvariti  kod korištenja mobilnog interneta, ovisi o lokaciji, raspoloživosti BH Mobile mreže, korištenoj pristupnoj tehnologiji i terminalnoj opremi korisnika.

 

- Naj broj iz bilo koje mobilne mreže u BiH

Svi mComplete paketi i paketi Mini 15, Midi 30, Maxi 50 i Mega 100 za koje korisnici nisu potpisali ugovor s obaveznim trajanjem ugovornog odnosa će od 1. novembra preći u srodne MojM pakete, i to:

  • mComplete 15, mComplete 20 i Mini 15 u MojMini 15
  • mComplete 35 i Midi 30 u MojMidi 30
  • mComplete 70, mComplete 85 i Maxi 50 u MojMaxi 50
  • mComplete 120 i Mega 100 u MojMega 100.

I postojeći NoLimit paketi će od 1. novembra biti još bolji, uz:

  • neograničeni mobilni Internet (po maksimalnoj brzini, uz sniženje na 32 kbps)
  • mogućnost korištenja mjesečnih dodatnih paketa za neograničeni mobilni Internet (uz već postojeću opciju jednokratnih dokupa mobilnog Interneta – Instant Internet)

Od novembra su korisnicima na raspolaganju novi mjesečni dodaci za neograničeni mobilni Internet Moj mSurf 500 MB i Moj mSurf 1 GB.

Postojeći mjesečni dodatak za neograničeni mobilni internet mSurf 50 neće biti raspoloživ nakon 1.11.2015. Postojeći mjesečni dodatak mSurf 250 MB prelazi u Moj mSurf 500 MB, uz zadržavanje važećeg iznosa naknade, dok mSurf 1 GB prelazi u Moj mSurf 1 GB, uz zadržavanje važećeg iznosa mjesečne naknade.


Posebna napomena:

  • neograničeni mobilni Internet je uključen u sadržaj svih postpaid paketa BH Mobile, kao i u naknadu mobilog priključka u Moja TV Premi paketu (neograničen mobilni Internet sa sniženjem brzine po potrošnji količine iz paketa po maksimalnoj brzini-izuzetak je MojMini 15).

 

Dajemo više. BH Telecom

 

 

30.09.2015