Izmjene i dopune u Cjenovniku usluga

Obavještavamo korisnike usluga BH Telecoma da se od 15. augusta 2019. godine uvodi novi kanal dopune Ultra kredita sa pretplatničkog računa.

Za sve korisnike usluge fiksnog telefonskog priključka (svi paketi usluge Fiksni telefonski priključak ili MojaTV paketi sa fiksnim telefonskim priključkom) uvodi se mogućnost dopune Ultra računa putem mobilnog telefona na račun fiksnog telefona.

Ova usluga pretplatniku omogućava dopunu Ultra računa pozivom na 061 11 71 sa bilo kojeg mobilnog telefonskog priključka, slijedeći govorne upute uz pomoć kojih će dopuniti željeni Ultra račun, pri čemu se na kraju novčano tereti ranije odabrani fiksni telefonski broj na kojem je ranije izvršena aktivacija ove usluge.

Aktivacija usluge vrši se sa fiksnog telefona pozivom na broj 08002 4444. 

15.08.2019