JAVNI POZIV - za iskazivanje interesa

S ciljem istraživanja tržišta i utvrđivanja potencijalnih ponuđača (dobavljača), BH Telecom poziva pravna lica koja se bave pružanjem usluga izrade, zakupa i distribucije Viber stickera putem aplikacije Viber, a koja su registrovana za obavljanje usluga iz ove djelatnosti, da iskažu interes za saradnju sa BH Telecomom.

1.    Izjavu na memorandumu pravnog lica da ponuđač može pružiti BH Telecomu:

-       usluge izrade Viber stickera,

-       usluge zakupa i distribucije Viber stickera putem aplikacije Viber,

-       usluge kreiranja javne grupe „Viber Public Chat“ putem aplikacije Viber,

 

2.    Ovjerenu kopiju upisa pravnog lica (ponuđača) u sudski registar, sa prilozima,

3.    Primjer izrađenih vizuala za Viber stickere, ako posjeduje iste,

4.    Ime i kontakt telefon odgovorne osobe ispred pravnog lica.

 

Navedena dokumentacija se dostavlja putem pošte, na adresu:

 

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo

sa naznakom: „VIBER STICKERI - 2018.“.

 

Ostalo

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju, kao ni obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma. BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

 

Rok za prijavljivanje/dostavu podataka BH Telecomu je 10 dana od datuma objave Javnog poziva na web stranici BH Telecoma.

01.02.2018