Konfiguracija Microsoft Outlook mail klijenta

1. Pokrenite Microsoft Outlook
2. Iz Tools menija odaberite E-mail Accounts...


Microsoft Outlook


3. Odaberite Add a new email account, kliknite Next


Microsoft Outlook


4. Odaberite POP3 ili IMAP protokol. Ukoliko niste sigurni koje su osobine IMAP protokola, preporučujemo vam da poristite POP3 protokol.


Microsoft Outlook


User information
5. U polje Your name: upišiteVaše ime i prezime
6. U polje E-mail address: upišite vašu e-mail adresu
Server information
7. U polje Incoming mail server: upišite in.mail.bih.net.ba
8. U polje Outgoing mail server: upišite out.mail.bih.net.ba
Logon information
9. U polje User name: upišite vaše korisničko ime. Vaše korisničko ime je dio prije znaka @ u Vašoj e-mail adresi
10. U polje Password: upišite Vašu šifru. Ako želite da Outlook zapamti Vašu šifru označite kućicu do Remember password


Microsoft Outlook


11. Kliknite na More Settings...
12. Kliknite na dugme Outgoing Serveri označite kućicu do My outgoing server (SMTP) requires authentication


Microsoft Outlook


13. Kliknite na OK, zatim na Next i na kraju na Finish.