ULTRA

 

Koristite prednost Ultre i budite mobilni, uz potpunu kontrolu svojih troškova 

 

                             ULTRA može biti Vaša 

                                           bez potpisivanja ugovora 

                                                      bez računa 

                                                                 bez pretplate

 

ULTRA start paket sadrži:

 

  • ULTRA SIM karticu - karticu sa vašim korisničkim brojem 
  • 3 KM na vašem Ultra računu za govor i SMS prema svim mrežema u BiH 
  • 300 MB mobilnog Interneta (vrijeme upotrebe 7 dana od dana aktivacije)
  • ULTRA certifikat - dokaz vlasništva nad korisničkim brojem sa svim podacima važnim za vaš ULTRA broj. Na ULTRA certifikatu su upisani i PIN i PUK kodovi koji će vam zatrebati u slučaju blokade kartice ili izmjene postavki rada ULTRA certifikat obavezno sačuvajte
  • Brošuru sa uputama za upotrebu i o dodatnim ULTRA uslugama 

 

Nakon što uputite prvi poziv Vaš Ultra broj će biti aktiviran sa početnih 3 KM na računu, a ukoliko se registrujete kao korisnik Ultre, dobijate dodatni bonus od 5 KM.

 

 

Registrirati se možete na bilo kojem prodajnom mjestu BH Telecoma popunjavanjem Obrasca, uz prilaganje Ultra certifikata i identifikacijskih dokumenata (na uvid).

 

Maksimalan broj priključaka za koje dobijate dodatni bonus je ograničen na 4 priključka za fizička lica, odnosno 20 priključaka za pravna lica.

 

Nadopunu ULTRA kredita vršite prema potrebi, a ovisno o iznosu dopune određen je rok upotrebe kredita.

 

Ultra korisnicima su na raspolaganju i Ultra tarifne opcije, koje se mogu jednostavno aktivirati i deaktivirati: Ultra Priča i Ultra Surfa.

 

Ultra korisnici imaju mogućnost izabrati dva Naj broja i prema njima telefonirati i slati SMS-ove po povlaštenoj tarifi! 

 

Za Ultra i korisnike tarife Ultra Surfa Naj brojevi mogu biti iz svih mobilnih mreža u BiH i fiksne mreže BH Telecoma. Korisnici tarife Ultra Priča Naj brojeve mogu izabrati iz mobilne i fiksne mreže BH Telecoma.

 

Obračunske jedinice za Ultru:

  •  za pozive iz BH Mobile mreže 15 sekundi
  •  za mobilni internet 10kB

 

__________________________________________________________________