Stanje mrežeOdobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme-ME3400_PAZARIC (RD Sarajevo)

23.01.2018 09:26

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.01.2018. godine u terminu od 05:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu servisa BH Telecoma na područjima naselja Ljubovčići, Pazarić, Osenik, Kazina Bara, Dub, Tarčin i dijelu Hadžića (RD Sarajevo)). Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.