Stanje mrežeOdobrenje za radove - prekid saobraćaja za sistem MSAN_Siemens_ZELJUSA (RD Mostar)

09.11.2018 11:15

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.11.2018.godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu usluga BH Telecoma na području naselja Željuša (RD Mostar). Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.