Stanje mrežeOdobrenje za radove - upgrade Juniper SRX firewall-a

07.12.2018 09:51

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11. i 12.12.2018.godine, u terminima od 00:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu sljedećih usluga/servisa BH Telecoma: Mobilni Internet, WLAN host, Enterprise Cloud, Korporativni pristup, eVoucher, mCommerce, bhmobile Portal, Premium SMS, USSD, MMS, Welcome SMS . Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju