Stanje mrežeObavještenje o radovima na zamjeni baznih stanica i antenskih sistema za dan 10.06.2019

10.06.2019 08:36

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na širenju 4G mreže, dana 10.06.2019. godine, u terminu od 08:00 do 16:00 sati, može doći do smetnji u radu 2G/3G mreže BH Telecoma na područjima pokrivanja sljedećih baznih stanica: Dobrinja C4, Nedžarići, Dvorana Ramiz Salčin, Raštelica, Dom Penzionera, Otoka Džamija, Miševići, Korča, Brezovača mikro, Hano Vlakovo, Karašnica (RD Sarajevo), Zavidovići Centar, Mioči,Donji Bistarac mikro, Bakići, Pepelari, Drinjani, Dragovići, Mekiš (RD Zenica), Lukavac (RD Tuzla), Stari Vitez, Prokos, Fojnica, Kozov Grad (RD Travnik). Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.