Stanje mrežeOdobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme-ME3400_VINAC (RD Travnik)

26.12.2017 09:03

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 28.12.2017. godine u terminu od 05:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu servisa BH Telecoma na pojedinim područjima naselja Vinac, Torlakovac, Bravnice, te Donjeg Vakufa i Jajca (RD Travnik). Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.