Stanje mrežeOdobrenje za radove - Povezivanje Telco Cloud leaf2 switch-a sa SRX FW

10.06.2019 13:34

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.06.2019.godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, moguće kraće smetnje u radu sljedećih servisa:§ Mobilni Internet, WLAN Host, mCommerce, portal BHMobile.bhtelecom.ba, USSD, KMP, CPS, LDAP, Nadopune Prepaid korisnika, Korporativni pristup.Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.