Stanje mrežeOdobrenje za radove - upgrade SAPC sistema

16.05.2019 09:34

Zbog nužnih radova na održavanju sistema, tokom noći 20.05./21.05. i 21.05./22.05. 2019. godine , u terminima od 00:00 do 04:00 sata, doći će do prekida i smetnji u radu servisa Mobilni Internet. Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.