Stanje mrežeOdobrenje za radove na Nokia ISAM pristupnom uređaju FTTH Kladanj

11.09.2019 10:05

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.09.2019.godine, u terminu od 00:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu usluga/servisa BH Telecoma za korisnike na području Kladnja (RD Tuzla). Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.