Stanje mrežeMigracija ADSL/SHDSL sistema na lokaciji Zenica

29.05.2005 15:32

U Ponedjeljak, 30.05.2005. godine, u jutarnjim satima izvršit će se migracija ADSL/SHDSL sistema na lokaciji Zenica

Nastupiti će kraći prekid za korisnike ADSL/SHDSL servisa u toj regiji. Hvala na razumijevanju.